Halloj!

I dag är andra dagen jag sprayar med suprecur för att få ned östrogenhalterna i kroppen, med andra ord - gå in i klimakteriet. Hittills känner jag inte någonting men antar att biverkningarna blir kraftigare och kraftigare ju längre man sprayar och ju lägre östrogennivån blir så man får vara glad så länge man inte märker av några biverkningar =)